TRANMOO-1D-005

TRANMOO-1D-005

添加时间:2018-09-24 15:28:00

产品说明:结构形式为重型木屋(井干式)。墙体材料为樟子松胶合木。

※建筑面积:107.34平方米。

适用功能:售票亭、书店、休息室、服务中心等。