TRANMOO-1D-001

TRANMOO-1D-001

添加时间:2014-09-26 09:28:00

产品说明:结构形式为重型木屋(井干式)。墙体材料为樟子松胶合木。

※建筑面积:107.34平方米。

适用功能:售票亭、书店、休息室、服务中心等。

 

上一个:TRANMOO-1D-003